14. aprīlī plkst. 19:00 deju-kustības nodarbība "Balanss".

14. aprīlī plkst. 19:00 deju-kustības nodarbība "Balanss".

Draugi, laiks mosties no ziemas miega!
Tagad kārtīgi iesildīsim savu ķermeni, iepriecināsim viņu, kā arī parunāsim ar savu dvēseli. Un visu padarīsim izmantojot deju. 14. aprīlī 19:00.
Nākamās deju kustÄ«bas nodarbÄ«bas tÄ“ma ir "LÄ«dzsvars". LÄ«dzsvars ir iekšÄ“js, lÄ«dzsvars ir ārÄ“js, kāds ir jÅ«su lÄ«dzsvars, vai tas ir tavā dzÄ«vÄ“, un kā to atrast, ja tu to zaudÄ“ji. Tas tiks apskatÄ«ts mÅ«su nodarbÄ«bā par balansu.
Tātad, tiksimies sestdien, 14. aprīlī, plkst. 19:00 Balansam veltītajā deju-kustības nodarbībā.
Uzdāviniet sev 3 stundu Ä·ermenim orientÄ“tu praksi, kuras laikā mÄ“s dāvināsim brÄ«nišÄ·Ä«gas dāvanas savam Ä·ermenim, un tas noteikti dos jums ko svarÄ«gu un vÄ“rtÄ«gu.

Atklātā bezmaksas salsas nodarbība iesācējiem! 22.novembrī, plkst. 20:00


Atklātā bezmaksas salsas nodarbība iesācējiem!

22.novembrī, plkst. 20:00

Ja jÅ«s vÄ“laties skaisti kustÄ“ties, apbrÄ«nojami kontrolÄ“t savu Ä·ermeni, labi just mÅ«ziku un partneri, droši justies uz deju grÄ«das, tad salsa ir tā deja ar kuru ir vÄ“rts sākt nodarboties. Latīņamerikas ritmi, karsti partneri, graciozas partneres, mÅ«zika, kura iekustina kājas deju ritmā.

Atklātā Zuka nodarbība, trešdien, 11. janvārī plkst. 18:40

Atklātā Zuka nodarbÄ«ba, trešdien, 11. janvārÄ« plkst. 18:40

Draugi un vienkārši labi cilvÄ“ki! Aicinām JÅ«s piedalÄ«ties Zuka atklātajā nodarbÄ«bā. Kas tas ir?

Pavisam vienkārši! JÅ«s atnākat, izmÄ“Ä£inat, iegÅ«stat maksimāli daudz informācijas un emociju un, kas ir pats galvenais, nodarbÄ«ba ir bez maksas un neuzliek Jums nekādas saistÄ«bas. JÅ«s vienkārši paplašināt savu redzes loku. Ja Jums iepatiksies tas, ko redzÄ“siet un sajÅ«tisiet, varat pamÄ“Ä£ināt nodarboties ar to nopietni. :)

Atklātā Salsas nodarbība, trešdien, 14. septembrī pulkstens 18:40

Atklātā Salsas nodarbÄ«ba, trešdien, 14. septembrÄ« pulkstens 18:40

Draugi un vienkārši labi cilvÄ“ki! Aicinām JÅ«s piedalÄ«ties Salsas atklātajā nodarbÄ«bā. Kas tas ir?

Pavisam vienkārši! JÅ«s atnākat, izmÄ“Ä£inat, iegÅ«stat maksimāli daudz informācijas un emociju un, kas ir pats galvenais, nodarbÄ«ba ir bez maksas un neuzliek Jums nekādas saistÄ«bas. JÅ«s vienkārši paplašināt savu redzes loku. Ja Jums iepatiksies tas, ko redzÄ“siet un sajÅ«tisiet, varat pamÄ“Ä£ināt nodarboties ar to nopietni. :)

Vasaras uzņemšana Zouk grupā, atvērtā bezmaksas nodarbība 26.maijā, plkst.19.00.

Vasaras uzņemšana Zouk grupā.

Aicinām JÅ«s un JÅ«su draugus 26.maijā, plkst. 19:00 uz brazÄ«liešu dejas ''zouk'' atklāto bezmaksas nodarbÄ«bu.

Zouk ir skaista brazÄ«liešu sociālā deja. Deja, kuras laikā JÅ«su kalorijas neticamā ātrumā pazudÄ«s, tiks nostiprināti muskuļi, uzlabosies stāja, attÄ«stÄ«sies Ä·ermeņa elastÄ«ba un

Atklātā Zouk nodarbība 5. novembrī, plkst. 19.00. :)


Atklātā Zouk nodarbība 5. novembrī, plkst. 19.00. :)

Aicinām JÅ«s un JÅ«su draugus 5. novembrÄ«, plkst. 19.00 uz brazÄ«liešu dejas ''zouk'' atklāto bezmaksas nodarbÄ«bu.
Zouk ir skaista brazÄ«liešu sociālā deja. Deja, kuras laikā JÅ«su kalorijas neticamā ātrumā pazudÄ«s, tiks nostiprināti muskuļi, uzlabosies stāja, attÄ«stÄ«sies Ä·ermeņa elastÄ«ba un plastiskums.
Zouk deja ir Ä«paša ar to, ka tā ļauj dejot ar partneri praktiski pie jebkuras mÅ«zikas, un kas ir ne mazāk svarÄ«gi - šÄ« deja veicina pozitÄ«vu pasaules uztveri. Vienvārdsakot, tas viss ir Zouk!
123456789...34>>

Deju un kustību nodarbība "Ķermeņa dziļums", sestdiena, 4. novembris plkst. 18:00


Deju un kustību nodarbība "Ķermeņa dziļums", sestdiena, 4. novembris plkst. 18:00

Draugi, sestdien, 4. novembrÄ« plkst 18:00, mums norisināsies deju un kustÄ«bu nodarbÄ«ba “Ķermeņa dziļums.”

Iepazīt sevi kustībā, iepazīt sevi caur kustību, pazīt sevi ...
“Izzini sevi un tu uzzināsi pasauli." - saka senā gudrÄ«ba, un tas patiešÄm ir tā. Bet jautājums ir, kā sevi izzināt?
Šajā jautājumā ir daudz pieeju, un viena no tām ir caur Ä·ermeni. Daudzi skolotāji, un daudzi mÅ«sdienu un pagātnes mācÄ«bas un ticÄ“jumi, cik atšÄ·irÄ«gi viņu idejas nav bijušas, visi vienojas, ka mÅ«su Ä·ermenis -ir durvis ārpus mÅ«su prāta, mÅ«su pasaules, un instruments pašatklāsmei, kā lielajā un mazajā šÄ vārda vislabākajā nozÄ«mÄ“. Un ir vaqirākas prakses, kas vienā vai citā veidā aicina mÅ«s pazināt caur Ä·ermeni.

Dejas pie ugunskura, Šamaņu trenings. Piektdien 13. janvārī plkst. 19:00

Dejas pie ugunskura, Šamaņu trenings. Piektdien 13. janvārÄ« plkst. 19:00

Iedomājieties ugunskuru dabā - mežā, pļavā, pie upes vai pie jÅ«ras, vai kaut kur tālajos lÄ«dzenumos. Un pie šÄ ugunskura ir cilvÄ“ki : mežonÄ«gi, brÄ«vi, neapgrÅ«tināti ar ikdienu darbiem, viņi dejo savvaļas dejas, dzÄ«ves deju . Viņi dejo dzÄ«vi un dzÄ«ve tajā pašÄ laikā dejo viņus!:)

Kāda bÅ«tu JÅ«su deja pie ugunskura, kā JÅ«s kustÄ“tos, kādus ritmus dejotu JÅ«su dvÄ“sele? Noskaidrosim to kopā Šamaņu treningā?

Atklātā Bačatas nodarbība, pirmdien, 19. septembrī pulkstens 20:00

Atklātā Bačatas nodarbība, pirmdien, 19. septembrī pulkstens 20:00

Draugi un vienkārši labi cilvÄ“ki! Aicinām JÅ«s piedalÄ«ties Bačatas atklātajā nodarbÄ«bā. Kas tas ir?

Pavisam vienkārši! JÅ«s atnākat, izmÄ“Ä£inat, iegÅ«stat maksimāli daudz informācijas un emociju un, kas ir pats galvenais, nodarbÄ«ba ir bez maksas un neuzliek Jums nekādas saistÄ«bas. JÅ«s vienkārši paplašināt savu redzes loku. Ja Jums iepatiksies tas, ko redzÄ“siet un sajÅ«tisiet, varat pamÄ“Ä£ināt nodarboties ar to nopietni. :)

Zouk Weekend with Brandon & Julia!!! 19-21 ferbuary 2016

Aicinām jūs uz Zouk brīvdienām ar Brendonu un Jūliju galvenajās lomās.

Brendons ir no ÄŒehijas, ir pazÄ«stams kā Brandon Zk, zouk dejošanas fans ar ilggadÄ“ju pieredzi. JÅ«lija ir viena no vadošajām Zouk dejotājām Polijā. Viņi fanātiski mÄ«l Zouku un dzirdot atsauksmes no citiem cilvÄ“kiem pÄ“c viņu nodarbÄ«bām, Zouks mÄ«l viņus.
IepazÄ«simies arÄ« mÄ“s ar šiem jautriem cilvÄ“kiem, kuri dala to pašu kaisli ar mums pret Zouk deju.
No 19. lÄ«dz 21.februārim mums bÅ«s ar viņiem nodarbÄ«bas. NodarbÄ«bas dalÄ«sies pÄ“c lÄ«meņiem, lÄ«dz ar to visiem bÅ«s iespÄ“ja iepazÄ«ties ar šo fantastisko pāri.

Nodarbību saraksts ir zemāk:

Tagadnes svētki ar Zareju Latvijā.

„DzÄ«ve ir DzÄ«va… Tā ir visneizmÄ“rojamākais brÄ«nums. Pats parastākais un vienkāršÄkais brÄ«nums. To nav iespÄ“jams saprast ar prātu. To nav iespÄ“jams izskaidrot ar vārdiem. To ir iespÄ“jams tikai satikt.

Tieši tagad. Kļūsti atvÄ“rts šim DzÄ«vÄ«gumam. Vai drÄ«zāk atceries savu dabisko atvÄ“rtÄ«bu. Un apzinies šÄ« brīža svinÄ“šanu, kas ir tik dabiska. Un pievienojies šai svinÄ“šanai.
DzÄ«vo šajā svinÄ“šanā.

Atnāc… Nāc dziedāt, dejot un dzert tÄ“ju ar draugiem…

Draugi. RetrÄ«ts ar Zareju – tā ir reta un laimÄ«ga iespÄ“ja ieskatÄ«ties sevÄ«, saprast sevi, savu bÅ«tÄ«bu. Atrast ceļu uz savu sirdi, pie sava Es, un sajust Tagadnes brÄ«di. Un protams arÄ« dejot, spÄ“lÄ“ties, dziedāt un svinÄ“t dzÄ«vi.

Dzīvosim svinot Tagadni! :)

Vairāk informācijas šeit: www.behappy.lv
Kontaktinformācija:
Aleksejs - tālr. + 370 29 162 830 ; alex.twenty@gmail.com
RetrÄ«ts notiks no šÄ gada gada 27. jÅ«lijam lÄ«dz 2. augustam RÄ“zeknes rajonā, BÄ“rzgalÄ“

Brazīliešu zouk deja – dejo un dzīvo karsti! Atklātā bezmaksa nodarbība 15 aprilī, plkst.19.00

BrazÄ«liešu zouk deja – dejo un dzÄ«vo karsti! Atklātā bezmaksa nodarbÄ«ba 15 aprilÄ«, plkst.19.00

JÅ«tÄ«ga, maiga, seksuāla, krāšÅ†a un daudzveidÄ«ga , bet ļoti vilinoša deja. Deja visiem.

Pēdējais vārds sociallā dejā, tas ir nopietni! Tikai apskatiet zemāk norādīto linku:
https://www.youtube.com/watch?v=ITRCYkFMqfk

Tekoša un skaista, maÄ£iska un valdzinoša, ātra un lÄ“na, kaislÄ«ga un maiga deja. Var dejot gandrÄ«z zem jebkuras jums patÄ«kamas mÅ«zikas. Tas viss ir zouk deja! MÄ“s ar prieku jÅ«s aicinām uz atklātu bezmaksas nodarbÄ«bu 15 aprilÄ«, plkst.19.00.

123456789...19>>

PIETEIKTIES SALSAS NODARBĪBĀM

Zāles īre

Аренда зала

Mīļie draugi!
Esam priecÄ«gi piedāvāt Jums visiem mÅ«su mājÄ«gu zāli JÅ«su radošo ideju realizācijai!

Tā ir ļoti mājÄ«ga un silta zāle (175m2) RÄ«gas centrā, E.Birznieka-UpÄ«ša ielā 20a, pirmajā stāvā.

Raksties uz info@vivalasalsa.lv, vai zvaniet talr. Nr. 29162830.

Saņemt jaunumus

Norādiet tēmu

JÅ«su e-pasta adrese
Norādiet valodu

Atteikties no ziņu saņemšanas

Baneri

Top.LV